„To lubię. Bibliotekarze dzielą się pasjami” – 2019

„To lubię – rzekłem – to lubię!” – pisał Adam Mickiewicz. My, poprzez pokazanie tego co, lubią i czym pasjonują się bibliotekarze, chcemy poszerzyć ofertę biblioteki, a także dostosować ją do wymagań mieszkańców – tak by biblioteka była miejscem tętniącym życiem, pełniącym funkcje kulturotwórcze, będącym ważnym centrum życia społeczno-kulturalnego miasta. W realizacji zadania sięgniemy po różnorodne formy promocji czytelnictwa, mające zarówno tradycyjną formę (spotkania autorskie, warsztaty, seminaria), jak i nowatorską (koncerty, rajd rowerowy, grywalizacja czy spotkania z blogerami). Wszystkie te działania zostały zaplanowane tak, aby odpowiedzieć na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców Zabrza i regionu. W ich realizacji sięgniemy również po nowoczesne technologie i nowe media. Adresatami planowanych działań w dużym stopniu będą dzieci i młodzież.