Regionalia

…”Biblioteka jako centrum informacji regionalnej to nie przejściowa moda. To obowiązek względem społeczności lokalnej i terytorium, na którym Biblioteka działa”…

Wisławska E.: Biblioteka źródłem wiedzy o regionie. „Poradnik Bibliotekarza” 1995 nr 2, s.27