Dostępność

Poniżej dostępne są deklaracje dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, dokumenty i zarządzenia dotyczące dostępności oraz kontakt z Koordynatorem Dostępności MBP w Zabrzu.