Przyjaciele Biblioteki

Exlibris #2Począwszy od 2000 roku w dowód szczególnych zasług nasza Biblioteka przyznaje honorowy tytuł „Przyjaciela Biblioteki”. Nadanie tytułu odbywa się na ogół w odpowiedniej oprawie, podczas uroczystości towarzyszących obchodom Dnia Bibliotekarza.

Dotychczas honorowy tytuł „Przyjaciela Biblioteki” przyznano:

 • w 2000 r. – Andrzejowi Kamińskiemu
 • w 2001 r. – Dyrekcji PKO BP I Oddziału Miejskiego w Zabrzu
 • w 2002 r. – Krystynie Jędrzejowskiej-Nowak, Józefowi Kubicy i Witoldowi Żdanowiczowi
 • w 2003 r. – Bogdanowi Królowi
 • w 2004 r. – Dyrekcji Zakładu Karnego w Zabrzu
 • w 2005 r. – Teresie i Bolesławowi Pochopieniom
 • w 2009 r. – Zdzisławowi Iwańskiemu
 • w 2010 r. – Tomaszowi Olichwerowi
 • w 2017 r. – Rafałowi Przybylokowi
 • w 2018 r. – Zbigniewowi Gołaszowi i Piotrowi Hnatyszynowi
 • w 2019 r. – Januszowi Kawce
 • w 2020/2021 r. – Arkadiuszowi Goli, Marianowi Oslislo, Dariuszowi Walerjańskiemu
 • w 2022 r. – Agnieszce Zawiszy-Raszce