Osiągnięcia i nagrody

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, dyplomy i osiągnięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

1985 rok

Medal „Zasłużonemu dla Miasta” nadany przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu

2006 rok

Podziękowanie za aktywną pomoc pracowników Biblioteki podczas przeprowadzania badań na temat zawodu bibliotekarza przez Zakład Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie

Podziękowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za udział MBP w Zabrzu w nowatorskim programie „Patriotyzm Jutra”

2007 rok

Nagroda książkowa Witolda Lenarta „Pod kloszem, czyli prognoza pogody” za udział w „Tygodniu Bibliotek 2007”, organizowanym przez Zarząd Główny SBP jako podziękowanie za zaangażowanie i ciekawe inicjatywy promujące rolę biblioteki w życiu społecznym i kulturalnym

Wygrana Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:

 – na realizację konkursu literackiego „Zabrzańska Wiosna Poetycka” w wysokości 2.000 zł

– na realizację konkursu literackiego „Zabrzańska Jesień Literacka” w wysokości 2.100 zł

Wygrana w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Wyspiański” na realizację I Ogólnopolskiego konkursu na artystyczną zakładkę do książki w wysokości 2.300 zł

2008 rok

Wygrana w konkursie „Zabrzańskie spotkania z Herbertem” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Herbert” w wysokości 6.000 zł

Wygrana na projekt plakatu V edycji „Tygodnia Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”

2009 rok

Wyróżnienie w  konkursie na najlepszy program promujący VI edycję Tygodnia Bibliotek 2009, odbywającą się w dniach 8-15 maja pod hasłem „Biblioteka to plus”

2010 rok

Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury – wrzesień 2010 r.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego – październik 2010 r.

Medal „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – listopad 2010 r.

 

 

Miniatura rzeźby „Spotkanie z własnym ja” autorstwa Heinza Tobolli (Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze)

 

 

 

 Złota odznaka Medal „W Dowód Uznania”

2011 rok

Wyróżnienie w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece” zorganizowanym w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2011”

2014 rok

Dwukrotnie MBP w Zabrzu otrzymała II nagrodę w wysokości 4.000 zł na realizację projektów zgłoszonych do konkursu „Strefa Eksperymentu”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla uczestników sieci LABiB (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek):

* w marcu – I edycja – projekt pt. „Rodzinne czytanie – wyobraźni odkrywanie”, skierowany do rodziców z dziećmi w wieku do 8 lat, którzy  mieszkają w Zabrzu i borykają się z brakiem czasu dla swoich pociech  i pomysłu na dobry wzorzec wychowania (wspólne czytanie, rozwijanie  wyobraźni i zabawa sztuką);

* we wrześniu – II edycja – projekt „30+”, skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej w celu przyciągnięcia ich do biblioteki i stworzenia dla nich odpowiedniej przestrzeni (cykl warsztatów i wydarzeń w czterech głównych  blokach tematycznych: seriale, gry, fotografia, zdrowy styl życia).

2015 rok

Projekt „Tablety w Twojej Bibliotece” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – znaleźliśmy się w gronie finalistów konkursu i otrzymaliśmy 3 tablety. Wartość przedmiotu darowizny to 6.322,37 zł.

Wygrana w projekcie o finansowanie wydatków dot. świadczenia usługi przyłączenia MBP do zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w wysokości 34.800 zł.

Wygrana w projekcie Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak” w Krakowie pt. „Globalnie – lokalnie – aktywnie” w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2015 r., którego celem było uświadomienie istnienia współzależności pomiędzy ogromną konsumpcją żywności w krajach globalnej Północy a sytuacją mieszkańców globalnego Południa, w wysokości 700,00 zł.

W drugiej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016, która  odbyła się w 2015 roku, wygrał projekt „Biblioteka miejscem spotkań –  stworzenie innowacyjnej przestrzeni przyjaznej rodzinie”. Celem projektu  była modernizacja Filii nr 11 MBP (ul. Wolności 177).

2016 rok

Wygrana w konkursie o dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” ze środków Instytutu Książki dla zadania „Zakup sprzętu komputerowego dla MBP w Zabrzu” w wysokości 30.000 zł

2017 rok

Wygrana w konkursie o dofinansowanie z programu „Promocja czytelnictwa” ze środków Instytutu Książki dla zadania „Książka na piątkę – znakomity początek” w wysokości 21.500 zł

Wygrana w konkursie o dofinansowanie z programu „Partnerstwo dla książki” ze środków Instytutu Książki dla zadania „Czeskie inspiracje – nie tylko literackie” w wysokości 11.000 zł

Wygrana w konkursie o dofinansowanie z programu „Partnerstwo dla książki” ze środków Instytutu Książki dla zadania „Warsztaty dla bibliotekarzy: kierunek rozwój” w wysokości 12.000 zł

2018 rok

MBP w Zabrzu zrealizowała 6 całorocznych projektów promujących czytelnictwo: „Biblioteka różnie-podróżnie”, „Born in the U.S.A.”, „Kryminalne zagadki Śląska”, „Książka na piątkę, znakomity początek” (druga edycja), „Zabrze jak z bajki” oraz projekt wydania publikacji „Nasze Makoszowy” pod nazwą „Ocalić przed zapomnieniem”. Wartość wszystkich projektów wyniosła niemal 173.000 zł, z czego prawie 94.000 stanowiły dotacje uzyskane w konkursach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów „Promocja czytelnictwa” i „Partnerstwo dla książki” oraz programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”.

Tytuł Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla Pawła Dobrzeleckiego – instruktora i głównego specjalisty ds. promocji i projektów MBP w Zabrzu

Wyróżnienie w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Nagroda Magellana w konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne” w kategorii „album” za wydaną w 2018 roku monografię „Nasze Makoszowy” – szósty tom w serii „Dzielnice Zabrza”

Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, wręcza Nagrodę Magellana dyrektorowi MBP w Zabrzu Tomaszowi Iwasiowowi (fot. M. Czarnocka)

Laur „Przyjazny dla Mikluczyc” za duży wkład pracy w tworzeniu i promocji albumu „Nasze Mikluczyce”

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Zabrze dla Dyrektora Tomasza Iwasiów za szczególne zaangażowanie w działalność kulturalną oraz promocję środowiska kultury

2019 rok

III miejsce w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na “Najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019” za akcję plenerową na terenie Parku 12C „Pociąg do książek”

Wyróżnienie w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

2020 rok

Wygrana w konkursie o dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” ze środków Instytutu Książki dla zadania „Zakup sprzętu komputerowego dla MBP w Zabrzu” w wysokości 30.000 zł

Przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pana prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

2021 rok

Medal Bibliotheca Magna Perennisque za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa

2022 rok

Wyróżnienie w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Podziękowania od Stowarzyszenia „Pogodni i Aktywni”