Regulaminy

Poniżej dostępne są regulaminy obowiązujące w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu oraz cennik świadczonych przez nią usług.

W Regulaminie Wypożyczalni zawarte są zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki we wszystkich jej filiach, oprócz tych, dla których obowiązują zmodyfikowane wersje tego regulaminu – Czytelni, Filii nr 13 (o profilu naukowym) oraz Filii nr 12 (gromadzącej zbiory dla osób niewidomych i niedowidzących).

Regulamin korzystania z komputerów opisuje zasady, na jakich Czytelnicy mogą korzystać z przeznaczonych dla nich stanowisk komputerowych.