Regulaminy

Poniżej dostępne są regulaminy obowiązujące w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu oraz cennik świadczonych przez nią usług.

W Regulaminie Wypożyczalni zawarte są zasady korzystania ze zbiorów MBP w Zabrzu we wszystkich jej filiach, oprócz tych, dla których obowiązują zmodyfikowane wersje tego regulaminu.

Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu opisuje zasady, na jakich Czytelnicy mogą korzystać z przeznaczonych dla nich stanowisk komputerowych.