Zaproponuj zakup książki

Aby ułatwić nam planowanie zakupów nowych książek, napisz z jakich pozycji książkowych chciał(a)byś skorzystać w najbliższym czasie.


Należy wpisać tytuł
Należy podać autorów książki
Powyższa informacja ułatwi nam wyszukanie książki.
(niewymagane) Dlaczego uważasz, że biblioteka powinna nabyć tę książkę?

Jeśli chcesz, możesz również podać swoje dane. Wówczas skontaktujemy się z Tobą w razie wątpliwości.


Niepoprawny adres e-mail
Należy wyrazić zgodę na powyższe warunki