Inspektor Ochrony Danych

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych – mgr Beata Machlińska

Kontakt:

daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl

lub listownie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, ul. ks. J. Londzina 3, 41-800 Zabrze.