Nasze projekty

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu realizuje projekty – przede wszystkim w ramach programów „Promocja czytelnictwa” oraz „Partnerstwo dla książki”, dofinansowywanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Poniżej program Telewizji Zabrze „Strefa kultury” nr 210, z dnia 5.07.2018 r., w całości poświęcony bibliotecznym przedsięwzięciom.


Kryminalne zagadki Śląska - reaktywacja - 2021

Kryminalne zagadki Śląska – reaktywacja to powrót do projektu, którego dwie edycje (2018 i 2019) wzbudziły ogromne zainteresowanie i okazały się dużym sukcesem, trafiając w potrzeby czytelnicze zabrzan. Na tegoroczny program złożą się imprezy mające zarówno tradycyjną formę promocji czytelnictwa – spotkania autorskie czy warsztaty, jak i nowatorską, w tym przypadku stand up oraz warsztaty […]
Czytaj

Bella Italia - 2021

Cykl imprez skupionych wokół kultury włoskiej będzie się wzajemnie dopełniał, prezentując jej szeroką panoramę. Poprzez cykl wydarzeń chcemy pokazać, jak ważna dla dziedzictwa światowego jest kultura włoska i jak wielki wpływ miała na wiele aspektów współczesnego świata. Wydarzenia w ramach projektu będą skoncentrowane na literaturze, ale nie zabraknie także filmu czy muzyki.
Czytaj

dyLEMaty i poLEMiki - 2021

„dyLEMaty i poLEMiki” to projekt poświęcony Stanisławowi Lemowi. Rok 2021 został ogłoszony między innymi jego rokiem. To doskonała okazja, aby przez pryzmat autora pokazać, jaka powinna być współczesna biblioteka, a przy okazji przybliżyć mieszkańcom naszego regionu twórczość tego wybitnego pisarza. W ramach projektu planowane są różnorodne formy działań m.in. spotkania autorskie, dyskusja z udziałem naukowców, […]
Czytaj

"Born in the U.S.A." - 2018

„Amerykanin w Paryżu” to tytuł słynnego musicalu z 1951 r., w którym główną rolę zagrał Gene Kelly. Nasza biblioteka ma przyjemność w tym roku zaprosić na cykl imprez, które można by zatytułować „Amerykanie w Zabrzu”. Projekt „Born in the U.S.A.” powstał z myślą o prezentacji szeroko rozumianej kultury Stanów Zjednoczonych, często przedstawianej wyłącznie przez pryzmat […]
Czytaj

Grzybowice – tu wszystko gra! – 2022

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia, to jest ta mała, najbliższa ojczyzna… ” – słowa Tadeusza Różewicza doskonale oddają idę projektu, który składa się z cyklu spotkań i warsztatów dla i z mieszkańcami dzielnicy Zabrza – Grzybowic. Mają one jestem cel – wzmocnienie ich tożsamości lokalnej oraz zwiększenia uczestnictwa w kulturze. Poprzez realizację projektu chcemy […]
Czytaj

"Książka na piątkę, znakomity początek: finał" - 2021

Ostatnia edycja projektu realizowanego do 2017 roku, który przez poprzednie odsłony wzbudzał ogromne zainteresowanie i okazał się dużym sukcesem. Skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale w swojej bogatej ofercie ma również spotkania i warsztaty dla rodziców oraz bibliotekarzy. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, […]
Czytaj

Obecność słowa w Zabrzu - 2022

„Obecność słowa w Zabrzu” to cyklu imprez, nawiązujących do jubileuszu naszego miasta, który w tym roku obchodzi setną rocznicę nadania praw miejskich. Aby dotrzeć szczególnie do młodego czytelnika, treści będziemy prezentować i promować bogaty zasób lokalnej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem podań i baśni, co w konsekwencji ma zachęcić dzieci i młodzież do poznania lokalnej i […]
Czytaj

Książka na szóstkę – wypełniamy pustkę - 2022

„Książka na szóstkę – wypełniamy pustkę” to kompleksowy program promocji i upowszechniania czytelnictwa, składający się z interdyscyplinarnego cyklu wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tych nieczytających. Zachęcimy do czytania młodych oraz ich rodziców i wychowawców, którym będziemy uświadamiać rolę czytania w życiu dzieci. Projekt łączy w sobie: aktywizację czytelniczą, upowszechnianie wiedzy o […]
Czytaj

Kryminalne zagadki Śląska vol. 4 - 2022

Kryminalne zagadki Śląska vol. 4 to kontynuacja projektu, który jest najbardziej rozpoznawalnym na zewnątrz działaniem naszej instytucji, trafiając w potrzeby czytelnicze mieszkańców. Projekt ma na celu rozszerzenie usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. W realizacji zadania chcemy wyjść poza mury biblioteki i przeprowadzić wydarzenia w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej. Na jego […]
Czytaj