Grzybowice – tu wszystko gra! – 2022

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia, to jest ta mała, najbliższa ojczyzna… ” – słowa Tadeusza Różewicza doskonale oddają idę projektu, który składa się z cyklu spotkań i warsztatów dla i z mieszkańcami dzielnicy Zabrza – Grzybowic. Mają one jeden cel – wzmocnienie ich tożsamości lokalnej oraz zwiększenia uczestnictwa w kulturze. Poprzez realizację projektu chcemy […]
Czytaj

Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego - 2022

Projekt ma na celu konserwację, opracowanie, digitalizację oraz udostępnienie 350 negatywów i zdjęć jednego z najbardziej dynamicznych fotoreporterów okresu powojennego na Śląsku – Władysława Dziurzyckiego. Ta unikatowa kolekcja liczy w sumie 35000 sztuk. Ukazuje Śląsk jako region przemysłowy, przedstawiając różne aspekty życia na Górnym Śląsku od 1948, aż do1983 roku. Wśród negatywów i zdjęć można […]
Czytaj

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.  Prowadzone są również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych.  Obejmują obszary takie jak np. nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe […]
Czytaj

Inspiracja - Aktywizacja - Innowacja

Inspiracja – Aktywizacja – Innowacja to projekt stypendialny realizowany przez zastępcę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu Pawła Dobrzeleckiego. Inspiracja – Aktywizacja – Innowacja to projekt stypendialny realizowany przez zastępcę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu Pawła Dobrzeleckiego. Na program projektu złoży się cykl warsztatów i animacji dla pracowników […]
Czytaj

Obecność słowa w Zabrzu - 2022

„Obecność słowa w Zabrzu” to cyklu imprez, nawiązujących do jubileuszu naszego miasta, który w tym roku obchodzi setną rocznicę nadania praw miejskich. Aby dotrzeć szczególnie do młodego czytelnika, treści będziemy prezentować i promować bogaty zasób lokalnej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem podań i baśni, co w konsekwencji ma zachęcić dzieci i młodzież do poznania lokalnej i […]
Czytaj

Książka na szóstkę – wypełniamy pustkę - 2022

„Książka na szóstkę – wypełniamy pustkę” to kompleksowy program promocji i upowszechniania czytelnictwa, składający się z interdyscyplinarnego cyklu wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tych nieczytających. Zachęcimy do czytania młodych oraz ich rodziców i wychowawców, którym będziemy uświadamiać rolę czytania w życiu dzieci. Projekt łączy w sobie: aktywizację czytelniczą, upowszechnianie wiedzy o […]
Czytaj

Kryminalne zagadki Śląska vol. 4 - 2022

Kryminalne zagadki Śląska vol. 4 to kontynuacja projektu, który jest najbardziej rozpoznawalnym na zewnątrz działaniem naszej instytucji, trafiając w potrzeby czytelnicze mieszkańców. Projekt ma na celu rozszerzenie usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. W realizacji zadania chcemy wyjść poza mury biblioteki i przeprowadzić wydarzenia w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej. Na jego […]
Czytaj