Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce

Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce to projekt wspierający młodzież ukraińską i polską w nawiązywaniu relacji, nauce szkolnej oraz wyborze ścieżki kariery – poprzez udział w zajęciach integracyjnych i rozwojowych organizowanych w bibliotekach.

Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Obejmują obszary takie jak rozwijanie zainteresowań, wsparcie psychospołeczne, wzmacnianie kompetencji miękkich, kursy języka polskiego, wsparcie w nauce szkolnej, w tym efektywne uczenie się i przygotowanie do egzaminów, oraz doradztwo zawodowe. W każdej bibliotece powstaje projektowana partycypacyjnie przez młodzież przestrzeń do spędzania czasu i rozwijania się. Nastolatki będą mogły dzięki projektowi inicjować i realizować projekty przy wsparciu bibliotekarzy.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. #mojemiejsce” jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) we współpracy z Save the Children International.

Powiązane wpisy

Akademia Kompetencji Przyszłości

Akademia Kompetencji Przyszłości

Tym razem skupiliśmy się na komunikacji. Uczniowie szkół podstawowych i średnich, mieli okazję poznać różne aspekty efektywnej wymiany informacji i doszlifować swoje umiejętności w tym zakresie.