Dyrekcja i struktura

Dyrektor

 • mgr Tomasz Iwasiów

Zastępca dyrektora

 • mgr Paweł Dobrzelecki

Kancelaria

 • Kierownik: mgr Bożena Serwatko

Działy i ich kierownicy

 • Dział Gromadzenia Zbiorów
  Kierownik: mgr Beata Hoffrichter
 • Dział Opracowania Zbiorów
  Kierownik: mgr Krystyna Stankiewicz
 • Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Obsługi Sieci oraz Promocji i Marketingu
  Kierownik: mgr Beata Machlińska
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy i Spraw Osobowych
  Kierownik: Natalia Bajur (p.o.)
 • Dział Finansowo-Księgowy
  Główna księgowa: mgr Agata Stec-Ziemblicka

Kierownicy placówek

 • Wypożyczalnia Centralna – mgr Aleksandra Jaromin
 • Czytelnia Ogólna i Prasy – mgr Arleta Mierczyk (p.o.)
 • Filia nr 2 – mgr Aleksandra Kuzon
 • Filia nr 3 – Barbara Kilina-Łupina (p.o.)
 • Filia nr 4 – mgr Ewa Kwiecińska 
 • Filia nr 5 – mgr Dagmara Łągiewka
 • Filia nr 6 – mgr Katarzyna Belka
 • Filia nr 7 – Alina Dziurawiec
 • Filia nr 8 – Ewa Skowronek
 • Filia nr 9 – mgr Kornelia Pielot (p.o.)
 • Filia nr 10 – mgr Grażyna Rutowicz-Leska (p.o.)
 • Filia nr 11 – Justyna Konieczny (p.o.)
 • Filia nr 12 – mgr Małgorzata Arendarczyk 
 • Filia nr 14 – mgr Jadwiga Jędruch
 • Filia nr 15 – mgr Jolanta Kornacka-Klein
 • Filia nr 16 – mgr Krystyna Suchanek
 • Filia nr 17 – Sylwia Pierzyńska
 • Filia nr 18 – Monika Mac
 • Filia nr 19 – Wiesława Basczok
 • Filia nr 20 – mgr Grażyna Świderek

* * *

Do pobrania dostępne są: