Dodatkowe usługi świadczone przez filie MBP

Dostęp do internetu

We wszystkich placówkach MBP skorzystać można z komputerów z darmowym dostępem do Internetu. Liczby stanowisk komputerowych różnią się w zależności od filii. Zasady korzystania z  komputerów określają odpowiednie REGULAMINY.

Usługi kserograficzne i wydruk komputerowy

Usługi kserograficzne świadczą czytelnikom placówki: Filia nr 2, Filia nr 11, Filia nr 13, Czytelnia oraz Wypożyczalnia Centralna. Z cennikiem usług można się zapoznać TUTAJ

We wszystkich filiach Biblioteki istnieje również możliwość komputerowego wydruku materiałów. Opłaty za wydruk określone są w Regulaminie korzystania z komputerów.

„Książka na telefon”

Usługa przeznaczona dla osób, którym stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie pozwalają na osobiste wypożyczanie książek w lokalach Biblioteki. Osobom takim zamówione wcześniej tytuły dostarczane są do domu przez pracowników MBP. Szczegółowy regulamin usługi zamieszczony został TUTAJ.