Dodatkowe usługi świadczone przez filie MBP

Dostęp do internetu

We wszystkich placówkach MBP skorzystać można z komputerów z darmowym dostępem do Internetu. Liczby stanowisk komputerowych różnią się w zależności od filii. Zasady korzystania z  komputerów określają odpowiednie REGULAMINY.

Usługi kserograficzne i wydruk komputerowy

Usługi kserograficzne oraz usługi komputerowego wydruku materiałów świadczą Wypożyczalnia Centralna oraz Czytelnia Ogólna i Prasy. Z cennikiem usług można się zapoznać TUTAJ

„Książka na telefon”

Usługa przeznaczona dla osób, którym stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie pozwalają na osobiste wypożyczanie książek w lokalach Biblioteki. Osobom takim zamówione wcześniej tytuły dostarczane są do domu przez pracowników MBP. Szczegółowy regulamin usługi zamieszczony został TUTAJ.