Bibliografia miasta Zabrza

BIBLIOGRAFIA MIASTA ZABRZA – katalog online

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zajmuje się kompleksowym opracowywaniem „Bibliografii miasta Zabrza”.

Jej tworzenie stało się wręcz „potrzebą chwili” ze względu na fakt, że jedyna monografia miasta pochodzi z końca lat 60., a obecnie dysponujemy jedynie albumami (często zdjęć przedwojennych) czy drobnymi folderami lub publikacjami opracowującymi wycinki zagadnień, np. architektura, kościoły, przyroda itp. Bibliografia pomaga zebrać w jednym miejscu szereg informacji – w większości z artykułów prasowych.

Zawiera ona materiały dotyczące miasta Zabrza, jest więc lokalną bibliografią przedmiotową. Zakres terytorialny stanowi obszar Zabrza, zarówno w historycznych jak i obecnych granicach.

Zakres chronologiczny wyznaczony przez cechy treściowe dokumentów jest nieograniczony. Zasięg chronologiczny wyznaczony przez cechy formalno-wydawnicze dokumentów obejmuje publikacje wydane od roku 1945. Są to zarówno wydawnictwa zwarte (książki i broszury, a oprócz dokumentów z samoistnym tekstem słownym także mapy), wydawnictwa ciągłe, utwory (artykuły z czasopism i rozprawy z prac zbiorowych) oraz fragmenty (rozdziały i ustępy wydawnictw). Zasięg terytorialny obejmuje zasadniczo publikacje wydane w Polsce. Zasięg językowy jest nieograniczony, przede wszystkim jednak rejestruje się publikacje wydane w języku polskim.

Bibliografia ma charakter wyborowy, a jej źródła to zarówno podstawowe bibliografie, jak i materiały bezpośrednie, co pociąga za sobą pośrednie i bezpośrednie tworzenie opisów pozycji. Chcąc zaprezentować jak największy materiał, zawarto tu również pozycje z innych źródeł, choć czasami podają niepełne dane, np. brak strony, na której znajdziemy artykuł.

Układ, jaki zastosowano, odpowiada budowie przyjętej powszechnie dla bibliografii regionalnej, z uwzględnieniem zmian charakterystycznych dla miasta Zabrza.

W trakcie tworzenia opisów korzystano przede wszystkim z norm: PN-82/N-01152.01 dla wydawnictw zwartych oraz PN-97/N-01152.02 dla wydawnictw ciągłych. Brano także pod uwagę inne źródła normalizacyjne z tej tematyki.

Aktualnie prowadzimy także prace nad jej komputerową wersją. Jednakże ogrom działań, które należy wykonać, sprawia, że nieprędko uda nam się ją udostępnić w całości poprzez stronę internetową Biblioteki: www.biblioteka.zabrze.pl. Chcąc jednak przedstawiać obraz sukcesywnie prowadzonych prac, będziemy na niej umieszczać w ikonce „Bibliografia www” dane z materiałów (przynajmniej w większości) już opracowanych zagadnień. Są to :

I. Zabrze jako miasto turystyki przemysłowej

Zagadnienie turystyki przemysłowej odgrywa obecnie w tematyce miasta Zabrza bardzo istotną rolę. Stąd też próba zebrania źródeł informacji o niej w bibliografii, choć z pewnością nie jest to wykaz kompletny i będzie dalej rozwijany. Rozpisano ją na poszczególne elementy, w tym m. in.:

Skansen Górniczy Królowa Luiza

Guido. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Muzeum Pojazdów Zabytkowych (mieszczące się na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”)

Szyb Maciej

Zabrze – miasto turystyki przemysłowej

Wieże ciśnień

Osiedla robotnicze

Zabrze – miasto turystyki przemysłowej, który zawiera wiedzę ogólną

II. Zabrzańscy pisarze

1. Stanisław Bieniasz

2. Horst Eckert (Janosch)

III. Instytucje kultury

1. Dom Muzyki i Tańca

2. Filharmonia Zabrzańska

3. Miejska Biblioteka Publiczna

4. Muzeum Górnictwa Węglowego

5. Muzeum Miejskie

IV. Wypożyczalnia podręczników

UWAGA. Należy pamiętać, że „Bibliografia miasta Zabrza” zawiera opisy niekoniecznie dostępne w naszych zasobach. Z pewnością posiadamy artykuły z prasy lokalnej, tzn. „Głosu Zabrza i Rudy Śl.”, „Naszego Zabrza Samorządowego”, „Nowin Zabrzańskich” i regionalnego „Dziennika Zachodniego” (również numery archiwalne), które są udostępniane w Czytelni Ogólnej przy ul. Wyzwolenia 4. Pozostałe mogą się znajdować w Dokumentach Życia Społecznego gromadzonych przez MBP w Zabrzu – i tam można uzyskać informacje o dostępności fizycznej danego dokumentu.