Szukam informacji o Zabrzu

Jak znaleźć źródła informacji o mieście w bazach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu?

Zachęcamy do samodzielnego korzystania z przygotowanych przez bibliotekę źródeł informacji o Zabrzu, bo dotychczas rzadko tak się dzieje, co widać po zadawanych pytaniach: „Czy znajdę coś o Zabrzu?”, „Czy jest coś o turystyce przemysłowej?” itp. Wówczas od razu polecamy wymienione poniżej źródła do samodzielnej pracy, gdyż w tak ujętym temacie najlepiej zorientuje się tylko osoba zainteresowana.

Przychodząc więc z gotowym wykazem tego, z czego chciałoby się skorzystać (a w przypadku książek dokonując ich rezerwacji komputerowej), skraca się czas dotarcia do wiedzy.

Nabycie umiejętności sięgania do różnych źródeł informacji jest w tym przypadku szczególnie ważne, bo choć miasto Zabrze bogactwem zagadnień nie odbiega od takich metropolii jak Kraków czy Wrocław, to jedyna monografia pochodzi z 1967 r. i w dużej części jest już nieaktualna, a wydawane później albumy, przyczynki czy informatory nie dają obrazu całości. Uzupełniają je co prawda tzw. Dokumenty Życia Społecznego i lokalne czasopisma: „Głos Zabrza i Rudy Śl.”, „Nowiny Zabrzańskie” i „Nasze Zabrze Samorządowe” , ale ze względu na wielość roczników wyszukiwanie w nich jest pracochłonne. Stąd właśnie biblioteczna oferta, nazwijmy to, „wyszukiwarek” ułatwiających dotarcie do informacji o lokalnych zagadnieniach, które dzielą się u nas na dwa rodzaje.

PIERWSZY, węższy, to katalog OPAC (Integro) dostępny z naszej strony internetowej www.biblioteka.zabrze.pl, gdzie w wyszukiwaniu, wybierając opcję temat i wpisując słowo ZABRZE możemy znaleźć to co gromadzimy w naszych zbiorach. W przypadku książek (fachowo: wydawnictw zwartych), jest to zestaw kompletny, natomiast artykułów (fachowo zaliczanych do wydawnictw ciągłych) udało się zakończyć prace nad rocznikami „Nowin Zabrzańskich” i „Naszego Zabrza Samorządowego”, a prace nad „Głosem Zabrza i Rudy Śl.” są w toku.

DRUGI, szerszy, zawiera źródła o materiałach będących niekoniecznie w naszych zbiorach. To „Bibliografia miasta Zabrza”. Można też z niej korzystać w formie tradycyjnych fiszek, a częściowo także poprzez naszą stronę internetową, klikając w ikonkę „Bibliografia www”.

Prosimy także pamiętać, że nie zawsze materiały (zwłaszcza artykuły!) są dostępne „od ręki”.

Z pewnością posiadamy artykuły z prasy lokalnej, tzn. „Głosu Zabrza i Rudy Śl.”, „Naszego Zabrza Samorządowego”, „Nowin Zabrzańskich” i regionalnego „Dziennika Zachodniego (również numery archiwalne), które są udostępniane w Czytelni Ogólnej przy ul. Wyzwolenia 4. Pozostałe mogą się znajdować w Dokumentach Życia Społecznego gromadzonych przez MBP w Zabrzu, i tam można uzyskać informacje o dostępności fizycznej danego dokumentu.

Podsumowując, mamy nadzieję, że dzięki tej „instrukcji” część osób spróbuje sama sięgnąć do źródeł informacji o mieście. Jeśli w trakcie tej pracy pojawią się jakieś pytania i wątpliwości, to w każdej filii można poprosić o wyjaśnienie.