Dokumenty Życia Społecznego – apel do Czytelników

Zachowajmy dla przyszłości lokalne piśmiennictwo

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu stara się prowadzić szeroko zakrojone działania na rzecz utrwalania lokalnych, często ulotnych pamiątek, przede wszystkim z zakresu piśmiennictwa, w myśl hasła ”Biblioteka jako centrum informacji regionalnej to nie przejściowa moda. To obowiązek względem społeczności lokalnej i terytorium, na którym Biblioteka działa” (Wisławska E.: Biblioteka źródłem wiedzy o regionie. „Poradnik Bibliotekarza” 1995 nr 2 s. 27).

W bibliotekarskim słownictwie nazywamy je Dokumentami Życia Społecznego, a mają one za zadanie uzupełniać, poszerzać i utrwalać wiedzę o mieście, naszej małej ojczyźnie i przy braku większych opracowań są doskonałym uzupełnieniem zbiorów tradycyjnych. Praca ta jednak bez stałej współpracy z lokalnymi środowiskami jest bardzo trudna. Stąd po raz kolejny serdecznie zapraszamy tutejsze instytucje i osoby prywatne do współpracy. Szczególnie zależy nam na ciągłym, a nie tylko okazjonalnym kontakcie z ośrodkami kultury (muzea, teatr, filharmonia), parafiami, szkołami, stowarzyszeniami itp. organizacjami, które często wydają publikacje, a ich zaistnienie na rynku jest trudne do odnalezienia. Należy bowiem zaznaczyć, że z zasady są to materiały, które nie wchodzą do powszechnego obiegu, i tylko dzięki dobrej woli osób, które je tworzą, i instytucji, które je wydają, mogą one zagościć w naszych zbiorach i służyć szerszemu ogółowi. Wydaje się bowiem, że „istotę problemu zachowania własnej tożsamości powinny rozumieć wszystkie środowiska, które mają szansę ją rozwijać i zachować; zarówno przez przekazywanie dalszym pokoleniom w edukacji regionalnej, jak i inne działania wynikające ze statutowych założeń, np. muzea poprzez wystawy i regionalne kolekcje, podobnie biblioteki, które w tym systemie pełnią z pewnością rolę najbardziej uniwersalną.”

Ze względu na zadania, jakie stoją przed Biblioteką, jesteśmy zainteresowani przekazywaniem nam w darze właściwie wszystkich lokalnych pamiątek, które skupiają się w obszarze szeroko rozumianego słowa pisanego, fotografii z miejskich imprez, tzn. lokalne publikacje (w każdej formie wydawniczej), broszury, druki ulotne, gazetki lokalnych parafii, stowarzyszeń, szkół itd., oraz to wszystko, czego nie wymieniliśmy, a mieści się w wyznaczonych ramach. Chętnie skorzystamy także z możliwości wypożyczenia materiałów w celu ich zeskanowania.

Tak a nie inaczej przyjęta formuła jest spowodowana faktem, iż mieszczące się w naszym mieście muzea skupiają się na pamiątkach bardziej materialnych, jak obrazy, meble, artykuły dekoracyjne itp., i nie chcemy powielać ich założeń gromadzenia eksponatów, a poza tym nie posiadamy wystarczającej ilości miejsca na tak poszerzone zbiory.

Na materiałach piśmienniczych zależy nam także ze względu na opracowywanie lokalnej bibliografii i chcemy, by jej źródła były jak najszersze. Jej tworzenie dla Zabrza jest szczególnie ważne, gdyż nie istnieją obecnie solidne źródła wiedzy o naszym mieście, jak aktualna monografia czy chociaż pełne opracowania dziedzinowe, nie wspominając o tym, że jest to „pożyteczna pomoc w akcji upowszechniania wiedzy o własnym regionie i budzeniu lokalnego patriotyzmu, który przyczynia się do umocnienia poczucia solidarności narodowej”(H. Hleb-Koszańska). Gromadzone materiały pomagają nam także w wydawaniu cyklu publikacji o zabrzańskich dzielnicach. Dotychczas wydaliśmy monografie: Biskupic, Kończyc, Pawłowa i Rokitnicy, a niebawem ukaże się monografia Mikulczyc. Przy ich opracowywaniu chętnie też zbieramy wspomnienia mieszkańców, gdyż to one są bazą naszych książek.

Mamy nadzieję, że dzięki temu apelowi zachęcimy wielu do współpracy z naszą biblioteką w myśl hasła „Zbliżyć to, co nasze i małe, ku temu, co wielkie…” (J. S. Pasierb), a tak się dzieje, gdy przekazujemy naszą utrwaloną pamięć innym. Nie zapominajmy bowiem, że „Region jest rzeczywistością zakorzeniającą człowieka w bliskiej mu wspólnocie, kulturze i terytorium, a tym samym daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą, co ma swoje konsekwencje w sferze aktywności człowieka”.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji lub zainteresowane przekazaniem nam materiałów prosimy o kontakt z dowolną filią naszej Biblioteki. Wykaz ich adresów i numerów telefonów znajdziecie Państwo TUTAJ. Można też sięgnąć do naszego katalogu OPAC prezentującego m.in. zbiory książek i artykułów z prasy lokalnej, oraz do już opracowanych fragmentów Bibliografii miasta Zabrza.