Zwierzę też człowiek

Konferencja Zwierzę też człowiek, która odbyła się 10 października br. w Zespole Szkół
Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu zgromadziła miłośników braci mniejszych nie tylko z Zabrza.

Konferencję otworzyła jej pomysłodawczyni i realizatorka Dagmara Łągiewka, następnie zaprezentowali się prelegenci :

Marlena Drapalska-Grochowicz reprezentująca Koło Naukowe Praw Zwierząt Uniwersytetu
Śląskiego przybliżyła zagadnienia prawne związane z ochroną zwierząt, przedstawiła nam krótki rys
historyczny – teorie Tomasza z Akwinu, Kanta i Kartezjusza oraz jak ich poglądy wpłynęły na
postrzeganie zwierząt i na prawodawstwo.
Omówiła dotychczasowe ustawy dotyczące zwierząt (do 1928 roku nie istniał żaden zapis prawny, który
w jakikolwiek sposób broniłby ich praw – Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o ochronie zwierząt było pierwszym w Polsce).
Najwięcej uwagi poświęciła Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (polska ustawa
uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną zwierząt). Nakreśliła jakie zasady
owa ustawa określa np.: ogólne zasady ochrony zwierząt, zasady transportu zwierząt domowych, zasady
uśmiercania i uboju zwierząt, zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, zasady ochrony zwierząt wolno żyjących, kary za
naruszenie przepisów ustawy. Wskazała na błędy, luki prawne w ustawie.

dr Dorota Sumińska, lekarz weterynarii i publicystka. Jako ta, która „wierzy w zwierzę” zdała relacje
z interakcji międzygatunkowych, ale nie tylko ograniczyła się do tematyki pro zwierzęcej. Było o ziemi i
jej problemach z wyżywieniem ludzi. Wskazała na jedzenie mięsa jako jednego z głównych winowajców
zmian klimatycznych, pustynnienia obszarów, braku wody i głodu – nawoływała do stania się
wegetarianinem/weganinem w trosce o przyszłość Ziemi i tego co po sobie pozostawimy następnym
pokoleniom. Hektolitry zużytej wody do produkcji mięsa, ogromne ilości paszy przeznaczonej na
wykarmienie zwierząt hodowlanych (do produkcji 1kg mięsa potrzebna jest taka ilość pokarmu dla zwierząt hodowlanych, że jej równowartością można by wyżywić 100 osób przez miesiąc). Ocieplenie klimatyczne, pożary w Amazonii, chciwość ludzka powodem cierpień
zwierząt, zwierzęta naszymi niewolnikami wykorzystywanymi do granic możliwości. Katastroficzne
wizje przyszłości i to bliskiej: problem z dostępem do wody, żywności, migracje klimatyczne –
wskazanie nam, że jesteśmy wszyscy złączeni wspólnie w cyklu życia w naszej jednej jedynej biosferze,
którą bez opamiętania niszczymy.

Patrycja Makuch, Małgorzata Witkowska-Zabawa, Marta Mędrek i pies Krepel
reprezentujące zabrzański oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Schronisko dla bezdomnych
zwierząt Psitulmnie w Zabrzu instruowały nas jak reagować, co robić, gdy widzimy krzywdę zwierząt, co
to znaczy krzywdzić zwierzę, jak wygląda interwencja TOZu, jak wygląda ich działanie we współpracy z
policją. Najważniejsze inspektorskie przesłanie – Nie bądź obojętny, zawsze reaguj, masz wiele
możliwości, prawo udziela Ci pomocy!!!
Potem została jeszcze opowiedziana wzruszająca historia Krepla, przygarniętego z Psitula, który był
motywatorem do działań na rzecz ochrony zwierząt.
Przedstawiono nam ofertę edukacyjną dla najmłodszych i starszych dzieci Psitula (np. : Zwierzolubni –
zajęcia dla dzieci dotyczące piesków, ich zachowania, języka ciała, jak reagować w obecności psa, czego
nie wolno, a co można robić) i działalność schroniska – jak działa schronisko, ile obecnie przebywa w nim
podopiecznych, jak wygląda adopcja, co to jest wolontariat, jak zostać wolontariuszem, codzienne
problemy i troski schroniska, obowiązki pracowników, historie niektórych podopiecznych schroniska.
Tematów do omówienia pozostaje bez liku, także pozostaje nam czekać na następną konferencję.

Konferencja Zwierzę też człowiek była zwieńczeniem podprojektu AnimalGeek w
ramach projektu To lubię! Bibliotekarze dzielą się pasjami dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

 

Fotorelacja Przemek Grygiel niekreatywny.pl