ZwierzoOpowieści i inne eko-treści

Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób mogą zostać młodymi ekologami szanującymi przyrodę. Opowiadaliśmy, co zrobić, aby oszczędzać wodę, światło i prąd oraz by ograniczyć zużycie papieru, a w rezultacie wycinkę drzew oraz całych lasów, które wytwarzają życiodajny tlen.

Następnie przemówiły zwierzęta. Kicia Kocia wyjaśniła przedszkolakom, w jaki sposób segregować śmieci. Pszczółka Maja pożaliła się na pełne zagrożeń życie pszczół, natomiast Krecik miał dużo do opowiedzenia w sprawie zanieczyszczonej ziemi i brudnej gleby. Jeż Jerzy z książki Doroty Sumińskiej przypomniał o zakazie wypalania traw i liści, a niedźwiedź polarny z Arktyki wyjaśnił, na czym polega zjawisko topnienia lodowców spowodowane ociepleniem globalnym.

Później głos zabrały zwierzęta zagrożone wymarciem, które zostały wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych Zwierząt. Kozica tatrzańska oraz zając bielak, figurujące w Czerwonej Księdze, poprosiły dzieci, aby dbały one o przyrodę i szanowały zasoby Ziemi, co przyczyni się do tego, że zagrożone wyginięciem zwierzęta będą miały większe szanse na przetrwanie.

Spotkanie zakończyło się quizem z wiedzy ekologicznej, w którym przedszkolaki wypadły znakomicie.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „To lubię. Bibliotekarze dzielą się pasjami”.