Kobieta z lasu, czyli spotkanie z panią leśnik

Patrycja Lasota pracuje w Nadleśnictwie Brynek i zajmuje się edukacją przyrodniczo-leśną oraz sprawuje opiekę nad powierzonym obszarem leśnym. Jak sama przyznała, w tym zawodzie dominują panowie, którym jednak panie w mundurze leśnika dorównują wiedzą i sprawnością.

Podczas spotkania dzieci opowiadały, czym, według nich, jest las, a pani leśnik uzupełniała tę wiedzę o nowe wiadomości. Las, jako fabryka tlenu i dom wielu gatunków roślin i zwierząt, podlega ciągłym przemianom, nad którymi czuwa właśnie leśniczy. Każde drzewo, od maleńkiej sadzonki po rozłożysty dąb, od iglaka po liściaste, ma wielkie znaczenie i odgrywa ważną rolę w całości funkcjonowania lasu. Gorącą dyskusję urozmaiciły fotografie różnych gatunków roślin i zwierząt, które pani leśnik zaprezentowała swoim słuchaczom.

Dzieci dowiedziały się, że w Polsce jest dużo lasów, bo zajmują one aż 1/3 powierzchni naszego kraju. W każdym nadleśnictwie, takim jak Brynek, działają szkółki leśne – co roku sadzi się tam ponad 2 miliony sadzonek dla całego nadleśnictwa celem późniejszego zalesienia konkretnych obszarów.

Oprócz roślinności w lesie występuje również wiele gatunków zwierząt. Są to dzikie zwierzęta, których tereny i zachowania powinien uszanować każdy wchodzący do lasu człowiek, gdyż wkracza on w progi domu tych zwierząt, sam będąc jedynie chwilowym gościem.

Dzieci poznały znaczenie trudnych słów związanych z działalnością leśną, takich jak: nadleśnictwo, drzewostan, sadzonki, zalesienie, pomniki przyrody, ostoja leśna.

Z zainteresowaniem zapoznały się także z książkami na temat lasu i jego mieszkańców, które są dostępne w naszej filii. Podzieliły się również swoją wiedzą z zakresu ochrony środowiska i znajomością zasad bezpiecznego korzystania z lasu podczas rekreacji. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik pokolorował ilustrację wybranego leśnego zwierzęcia, które następnie pani leśnik zabrała ze sobą do Brynka, gdzie trafią na edukacyjną wystawę ekologiczną. Dzieci niezwykle ucieszył podarunek od pani leśnik w postaci mapek ze szlakami rowerowymi obejmującymi trasy z terenu całego Brynka.