Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu oraz osób kierowanych na staż do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu” według załączonego ogłoszenia.

Ofertę należy składać w terminie do 2 marca 2018 r. godz. 11:00.

Pełna treść ogłoszenia jest TUTAJ.