Sprzedaż i dostawa książek oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Sprzedaż i dostawa książek oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu” według druku „Formularz oferty” wraz z załącznikami.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu ul. ks. J. Londzina 3; 41-800 Zabrze do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki:

Ogłoszenie

Zał nr 1 – formularz oferty

Zał nr 2 – wykaz zrealizowanych..

Zał nr 3 – oświadczenie

Zał nr 4 – obow. inform. dla oferenta

Zał nr 5 – obow. inform. dla referencji

Zał nr 6 – projekt umowy

Zaproszenie do składania ofert 2018