Seminarium dla nauczycieli i bibliotekarzy „Książka na piątkę, znakomity początek”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach filia w Zabrzu zapraszają nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli-polonistów pracujących we wszystkich typach szkół do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium, które jest realizowane w ramach projektu „Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie”.

Seminarium odbędzie się 25 października 2018 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze). Początek – godz. 10:00, zapisy od 9:00.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu pozostają po stronie uczestnika. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, zgłoszeń można dokonywać przez wysłanie zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na adres: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl

Program seminarium, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o prelegentach znajdują się TUTAJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury