Seminarium „Książka na piątkę, znakomity początek – odsłona druga” – 2018

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach filia w Zabrzu zapraszają nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli-polonistów pracujących we wszystkich typach szkół do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium, które jest realizowane w ramach projektu „Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie”. Projekt ten jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Seminarium odbędzie się 25 października 2018 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu pozostają po stronie uczestnika.

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, zgłoszeń można dokonywać przez wysłanie zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na adres: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl

Dodatkowych informacji na temat seminarium chętnie udzieli Paweł Dobrzelecki:

mailowo: pawel.dobrzelecki@biblioteka.zabrze.pl
lub telefonicznie: 609 158 965

PROGRAM SEMINARIUM „KSIĄŻKA NA PIĄTKĘ, ZNAKOMITY POCZĄTEK”

PRELEGENCI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY