Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu informuje, że najkorzystniejszą ofertę na ”Sprzedaż i dostawę książek dla MBP w Zabrzu”, spośród 4. nadesłanych ofert zaproponowała firma:

Platon Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

oferując rabat od ceny detalicznej w wysokości 44,9 %

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w formularzu oferty.