Wybór oferty – Świadczenie usług w sprawie medycyny pracy

Ogłoszenie

W dniu 28.11.2016 r. na stronie internetowej www.biblioteka.zabrze.pl umieszczono ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert z zakresu medycyny pracy. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.12.2016 r. o godz. 10.00,

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych postępowanie nie podlega przepisom

Prawa Zamówień Publicznych ze względu na jego wartość

Wpłynęła 1 oferta, która została otwarta w dniu 09.12.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, przy ul. ks. J. Londzina 3.

Przychodnia Lekarzy Specjalistów

ZDROWIE” Sp. z o.o.

41-800 Zabrze ul. Słodczyka 7

NIP: 648-000-44-77

REGON: 271548966

KRS: 0000167680

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

Zostanie podpisana umowa z Przychodnią Lekarzy Specjalistów „ZDROWIE”