Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism w 2019 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism w 2019 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu” według druku „Formularz oferty” wraz z załącznikami.

Ofertę należy składać w terminie do 07.12.2018 r. do godz. 10:00 na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego, ul. ks. J. Londzina 3, 41-800 Zabrze.

[Miejsce i sposób uzyskania informacji: informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 271-42-24. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą: Beata Hoffrichter (e-mail: beata.hoffrichter@biblioteka.zabrze.pl)]

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest poniżej:

Ogłoszenie 2019

Formularz oferty

Formularz cenowy

Zestawienie placówek i wykaz tytułów

Wykaz adresów punktów odbioru prasy

Oświadczenie

Projekt umowy – prasa