Informacja o udzieleniu zamówienia

Dot.: „Sprzedaży i dostawy książek oraz audiobooków dla MBP w Zabrzu w 2017 r.”

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu informuje, iż w w/w postępowaniu udzieli zamówienia firmie OSDW Azymut Sp. z o.o. mieszczącej się w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2.

Firma OSDW „ Azymut” Sp. z o.o. otrzymała najwięcej punktów – 97,48 i spełniła wszystkie wymagania zawarte w „Zaproszeniu do składania ofert”.

Dyrektor MBP w Zabrzu
mgr Tomasz Iwasiów