Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania „Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism w 2019 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu”

1. W celu udzielenia zamówienia na: “Systematyczną dostawę prasy codziennej i czasopism w 2019 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu” przeprowadzono zapytanie ofertowe.

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 07.12.2018 r. r. do godziny 10.00, wpłynęła jedna oferta.

3. Na wykonawcę ww. zamówienia wybrano:

Garmond Press Sp. z o .o.

ul. Lubicz 3

31-034 Kraków