Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”

Zabrze, 16.11.2018 r.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu informuje, iż:

1. W celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu” przeprowadzono zapytanie ofertowe.

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.11.2018 r. do godz. 10.00, wpłynęła tylko jedna oferta,

której zaproponowana cena odpowiada kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

3. Na wykonawcę ww. zamówienia została wybrana firma:

EKO-MAR Rzemek Mariusz

ul. Jana Pawła II 18 d/12

06-100 Pułtusk

z ceną brutto: 1595,00 zł