Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu informuje, iż:

  1. W celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu” przeprowadzono zapytanie ofertowe.

  2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.03.2021 r. do godz. 10.00 wpłynęła tylko jedna oferta, której zaproponowana cena odpowiada kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Na wykonawcę ww. zamówienia została wybrana firma:

STENA RECYCLING Sp. z o.o.

ul. Grójecka 208

02-390 Warszawa

Oddział Siemianowice Śląskie

ul. Marii Konopnickiej 11

41-100 Siemianowice Śl.