Dostawa aktualizacji / Zakup Systemu Bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej w zadaniu: „Dostawa aktualizacji / Zakup Systemu Bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”

Oferty należy składać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest TUTAJ (plik ZIP).