Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie

pn.: „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. „B”) ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”.

Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – kat. „B” ze składnicy akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu w ilości 11,50 mb akt” – tj. 836 jednostek akt, w tym 810 teczki akt i 26 zeszytów (zszytych metalowymi zszywkami) w twardych oprawach pokrytych tworzywem sztucznym (plastik).

Ofertę według druku „Formularz ofertowy” wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Kancelarii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu przy ul. ks. Józefa Londzina 3; 41-800 Zabrze, w terminie do dnia 23.03.2021 r. do godz. 10.00.

[Miejsce i sposób uzyskania informacji: informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 271-42-24. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą: Bożena Serwatko (e-mail: sekretariat@biblioteka.zabrze.pl) oraz Cyprian Pietrusa (e-mail: cyprian.pietrusa@biblioteka.zabrze.pl)].

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest poniżej:

Ogłoszenie 2021

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna dla Oferentów

Projekt umowy bezpiecznego niszczenia nośników danych

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych