Na zdrowie… Czytaj!

Na zdrowie… czytaj — to projekt, którym chcemy zwrócić uwagę na kluczową rolę czytania w życiu człowieka oraz pokazać jego wpływ na ludzkie zdrowie.

Przygotujemy cykl warsztatów adresowanych do konkretnych grup odbiorców (rodzice, osoby wykluczone, decydenci oraz osoby nieczytające), którym chcemy uzmysłowić, że czytanie jest jedną z podstawowych czynności mających realny wpływ na jakość naszego życia.

Ważne dla nas jest także pokazanie, że czytanie to przyjemność, świetna rozrywka i przyczynek do wspólnego spędzania czasu przez całą rodzinę. Projekt będzie łączył w sobie: aktywizację czytelniczą, upowszechnianie wiedzy o literaturze, promocję wartościowej literatury oraz prezentację dobrych nawyków czytelniczych. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, sięgniemy również po
nowe technologie i nowatorskie działania.

Zwieńczeniem projektu będzie seminarium dla decydentów na temat wpływu czytania nie tylko na zdrowie człowieka, ale także na szeroko rozumiany rozwój społeczny.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.