Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. 

Prowadzone są również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych.  Obejmują obszary takie jak np. nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne, a także kluby wiedzy w metodologii P2PU oraz TeamUp. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze.

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.