Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda.

„Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda” to projekt wspierający dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Ukrainy i Polski w dostępie do edukacji, rozwoju psychospołecznym i umożliwiający integrację – poprzez udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w bibliotekach.

Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Obejmują wsparcie w wielowymiarowym rozwoju dzieci, zaangażowanie rodziców w rozwój dzieci ułatwiające przejście do szkoły podstawowej, wsparcie w edukacji pozaformalnej dzieci w wieku szkolnym, wspieranie procesu integracji osób z Ukrainy w polskich społecznościach lokalnych, wsparcie psychospołeczne dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zespołu biblioteki, budowanie oferty biblioteki wielokulturowej.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda” jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) we współpracy z Save the Children International.