Przed i po

Od kilku lat w Zabrzu, wspólnie z Instytutem Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polską Akademią Nauk Oddział w Katowicach, realizowane są projekty poświęcone osobie jednego konkretnego autora, zwieńczone konferencją pod wspólnym tytułem „Przed i Po”. W 2019 r., w czasie III edycji, tematem przewodnim była osoba Czesława Miłosza i jego twórczość.

Prezentowana książka jest zapisem referatów wygłoszonych podczas ówczesnej, podsumowującej literackiej konferencji naukowej. Pośród autorów artykułów znaleźli się m.in.: Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Jurek Hirschberg, Karina Jarzyńska. Józef Olejniczak, Tadeusz Sławek, Andrzej Zieniewicz.

Ich wypowiedzi składają się na przekrojowe poznanie życia i twórczości pisarza, również w perspektywie pisarstwa innych twórców, takich jak Herbert czy Żuławski.

Publikację „Przed i Po. Czesław Miłosz” pod red. Józefa Olejniczaka można nabyć w Wypożyczalni Centralnej oraz Wypożyczalni Popularnonaukowej MBP w Zabrzu.