„Obecność słowa w Zabrzu”

Książka została podzielna na dwie części. Pierwsza poświęcona jest wyłącznie zabrzańskiej bibliotece, jej historii, ludziom ją budującym i tworzącym do dzisiaj. Znajdują się w niej artykuły historyczne, ilustrujące dzieje biblioteki do roku 1945. Uzupełnieniem jest cześć o naszym założycielu, Jerzym Fusieckim oraz liczne wspomnienia bibliotekarzy.

Część druga księgi poświęcona jest szeroko pojmowanej kulturze słowa w Zabrzu. Otwiera ją znakomity tekst Jacka Okonia o środowisku literackim Zabrza. Dalsza część poświęcona jest kilku wybranym postaciom związanym z Zabrzem. Dopełnieniem są dwie obszerne listy ludzi pióra oraz spotkań z ludźmi kultury.

Ponad 500 stron jubileuszowej publikacji uzupełniona jest fotografiami, zarówno historycznymi, ukazującymi jak wyglądała w przeszłości Biblioteka, jak i z ostatnich lat, przedstawiającymi wydarzenia realizowane w ramach codziennej działalności.

Obecność słowa w Zabrzu”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Zabrze 2020