„Nasze Mikulczyce”

„Nasze Mikulczyce” to piąta publikacja z serii „Dzielnice Zabrza” wydawanej od 2010 roku przez MBP w Zabrzu – najobszerniejsza z dotychczasowych. Liczy 350 stron i zawiera 94 teksty napisane przez 62 autorów, ilustrowane 641 fotografiami. Podobnie jak we wcześniejszych albumach, poświęconych Kończycom, Biskupicom, Rokitnicy i Pawłowowi, szczególne miejsce zajmują w nim opowieści mieszkańców. Rozdział „Życiorysami pisane” to bez mała siedemdziesiąt ludzkich historii – od czasów przedwojennych do dziś. Wspominają znani mikulczanie, jak prof. Krzysztof Nitsch, piłkarz Jerzy Gorgoń, artysta-fotograf Piotr Muschalik czy współzałożycielka chóru „Resonans con tutti” Maria Kroczek, a także osoby kojarzone przede wszystkim ze swoją „małą ojczyzną” – Mikulczycami. Wspólne wszystkim opowieściom jest przywiązanie do tej dzielnicy, poczucie, że jest to wyjątkowe miejsce na ziemi. Pozostałe rozdziały traktują o historii Mikulczyc, sięgającej początków XIV wieku, o kościołach wybudowanych w dzielnicy i o szkolnictwie. Całość zamyka „Spacer po Mikulczycach” prezentujący ulice, place i budowle charakterystyczne dla tej części Zabrza oraz ich dzieje.

„Nasze Mikulczyce”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Zabrze 2017

Publikację – w cenie 85 zł – można nabyć w Wypożyczalni Centralnej oraz Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu.