„Nasze Makoszowy”

„Wśród lasów i wód, nad samą granicą, leży wioska Makoszowy. Z daleka widać wysokie, groźne kominy i szyby „Delbryka”, a u jej stóp rozległą osadę polską”. Tak w 1933 r. pisała o Makoszowach ich mieszkanka Franciszka Ruda w dzienniku „Polska Zachodnia”.

„Nasze Makoszowy” to szósty już album wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu w serii „Dzielnice Zabrza”. Trudna, a jednocześnie wielobarwna historia tej dzielnicy opisana została na ponad 230 stronach publikacji. Ważne fakty historyczne przeplatają się tu z codziennością niegdysiejszych i obecnych mieszkańców, a wszystko to wzbogacone jest mnóstwem unikalnych i cennych fotografii, stając się tym samym bezcenną pamiątką dla nas oraz kolejnych pokoleń.

Album jest pokłosiem spotkań z mieszkańcami dzielnicy oraz warsztatów fotograficznych. Stanowi próbę zatrzymania w słowie i fotografii historii ludzi mieszkających na wielokulturowym obszarze byłego pogranicza.

„Nasze Makoszowy”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Zabrze 2018

Publikację można nabyć w Wypożyczalni Centralnej oraz Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu