"Nasze Kończyce"

nasze_konczyce

Opatrzona tym tytułem, wydana w 2010 roku nakładem MBP i Urzędu Miejskiego w Zabrzu, publikacja zapoczątkowała serię albumów-monografii „Dzielnice Zabrza”. Obecnie seria ta liczy już pięć części.

Książka „Nasze Kończyce” stanowiła rezultat kilkuletniej pracy wielu osób. Historia jej powstania związana jest z Liceum Plastycznym w Zabrzu-Kończycach, gdzie narodził się pomysł jej opracowania i wydania. Gromadzone przez lata materiały wymagały żmudnej pracy: weryfikacji, uściśleń oraz uzupełnień. W jej efekcie powstała publikacja wyjątkowa – prezentująca dzieje dzielnicy przede wszystkim poprzez pryzmat wspomnień i osobistych relacji jej mieszkańców. Tych dawnych, a także współczesnych.

Próby tworzenia monografii swoich środowisk – mikroświatów czy małych ojczyzn – były już w Zabrzu czynione. „Nasze Kończyce” mają jednak charakter szczególny. Uwagę przykuwa nader staranna oprawa graficzna, zawierająca niezwykle bogaty i różnorodny materiał fotograficzny i graficzny.

Publikacja składa się z pięciu części: Historia, Szkoła, Kościół, Życiorysami pisane i Spacer po Kończycach. Taki podział utrzymany został również w wydanych w późniejszych latach monografiach innych dzielnic – Rokitnicy, Biskupic, Pawłowa i Mikulczyc.

„Nasze Kończyce”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu,

Zabrze 2010

Publikację można nabyć w Wypożyczalni Centralnej oraz Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu.