"Nasze Biskupice"

Okładka albumu Nasze Biskupice

Trzeci w cyklu monografii zabrzańskich dzielnic album „Nasze Biskupice” zaprasza czytelników do poznania historii i współczesności najstarszej z zabrzańskich dzielnic, która liczy sobie blisko osiemset lat.

Przełomowa dla Biskupic okazała się połowa XIX wieku, kiedy to rodzina Borsigów wybudowała dwie kopalnie węgla kamiennego, hutę żelaza i koksownię oraz jedno z pierwszych na Śląsku osiedli patronackich. Jeden ze znanych biskupiczan, fotograf Max Steckel, który przez kilka lat miał tu swoją pracownię, jest autorem unikalnych zdjęć dokumentujących pracę m.in. górników pod ziemią.

Wokół żmudnego trudu, ale też codziennych radości z życia rodzinnego, sąsiedzkiego, oddanych przyjaciół osnute są wspomnienia mieszkańców Biskupic. Opowiadają o pracy, zwyczajach, sposobach spędzania wolnego czasu, ale też o dramatycznych chwilach historycznych zawirowań. „Żyliśmy jak jedna rodzina”, „Nigdy nie było nudno”, ale też „Źle się żyje na pograniczu” – to znamienne przykłady tytułów zamieszczonych w książce wspomnień.

„Nasze Biskupice” nie pomijają ważnych faktów, ludzi i miejsc związanych z dzielnicą. Czytelnik znajdzie tu obszerne informacje m.in. o prof. Bożenie Hager-Małeckiej – legendarnej pionierce polskiej pediatrii, nestorze śląskich malarzy Witoldzie Pałce czy – z innej „branży” – sportowcach wywodzących się z SKS Gwarek Zabrze. Odwiedzi biskupickie szkoły i kościoły, znakomite, świadczące wysokiej jakości usługi szpitale oraz instytuty naukowe. A na koniec (czytelnik) zaproszony zostanie na „sentymentalny spacer” po Biskupicach, w trakcie którego pozna najciekawsze i najbardziej urokliwe zakątki dzielnicy.

„Nasze Biskupice”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Zabrze 2014

Publikację można nabyć w Wypożyczalni Centralnej oraz Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu.