"Nasz Pawłów"

Okładka albumu "Nasz Pawłów"

220 stron, ok. 500 zdjęć z domowych archiwów mieszkańców, wiele ciekawych, nigdy dotąd niepublikowanych historii – tak w skrócie prezentuje się album-monografia „Nasz Pawłów”. To czwarte już wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Zabrzu poświęcone jednej z najmniejszych dzielnic Zabrza, jest grubą księgą, którą współtworzyli mieszkańcy.

Z kart książki wyłania się obraz rodzinnej dzielnicy, gdzie mieszkają ludzie od pokoleń związani z tą ziemią, dumni ze swojej historii, chętnie dzielący się wspomnieniami. Ma niespotykany walor autentyzmu i emocjonalnej siły. Wypełniają go unikatowe zdjęcia, nostalgiczne wspomnienia i barwne opowieści ludzi, którzy niejednokrotnie spędzili w swojej dzielnicy całe życie.

Pawłów to miejsce, z którym związanych jest wiele wybitnych nazwisk ze świata kultury i nauki, by wymienić prof. Antoniego Cygana, wybitnego malarza, rektora Akademii Sztuk Pięknych, oraz nieżyjącego już dramaturga, pisarza i publicystę Stanisława Bieniasza. Warto również wspomnieć, że to właśnie w Pawłowie działa nieprzerwanie od 1919 roku najstarszy w Zabrzu chór „Lutnia”. Natomiast życie sportowe dzielnicy skupione jest wokół działającego od 1928 roku Klubu Sportowego „Piast”. Każda z wymienionych osób i instytucji znalazła swoje miejsce w albumie.

Całości dopełnia rys historyczny Pawłowa, oraz – podobnie jak we wcześniej wydanych monografiach zabrzańskich dzielnic – historia parafii i szkół w dzielnicy.

„Nasz Pawłów”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Zabrze 2014

Publikację można nabyć w Wypożyczalni Centralnej oraz Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu.