Rozmowa z Pawłem Dobrzeleckim – Bibliotekarzem Roku 2018

Wywiad ukazał się w czasopiśmie „Bibliotekarz” nr 7-8/2019 wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich