Makoszowy z Magellanem

„Głos Zabrza i Rudy Śl.” Nr 18 (2.05.2019)