Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego – 2022

Projekt ma na celu konserwację, opracowanie, digitalizację oraz udostępnienie 350 negatywów i zdjęć jednego z najbardziej dynamicznych fotoreporterów okresu powojennego na Śląsku – Władysława Dziurzyckiego. Ta unikatowa kolekcja liczy w sumie 35000 sztuk. Ukazuje Śląsk jako region przemysłowy, przedstawiając różne aspekty życia na Górnym Śląsku od 1948, aż do
1983 roku. Wśród negatywów i zdjęć można znaleźć pierwszy spust surówki w hucie, pracowników zakładów przemysłowych w
trakcie pracy (górników, hutników), a także sceny z prac rolnych, czy szeroko rozumianego życia kulturalnego. Merytoryczna wartość tych zdjęć została bardzo wysoko oceniona przez członków Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego.
W merytoryczne prace oprócz pracowników MBP w Zabrzu zaangażowani będą m.in. wybitny historyk Dariusz Walerjański i uznany fotoreporter Arkadiusz Gola.

Zdigitalizowane materiały można przeglądać na stronach:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu

Biblioteki Narodowej Polona

Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.