Wspólny stół – nasze życie na Rokicie

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu wraz z grupą Rokita Czyta, oraz stowarzyszeniami Kartel Kulturalny i Rada Dzielnicy Rokitnica – Stowarzyszenie Rokita opracowała projekt pod nazwą „Wspólny stół – nasze życie na Rokicie”, który ma za zadanie uwiecznić pamiątki i wspomnienia z życia mieszkańców Rokitnicy. Spotkanie zainteresowanych tym tematem pasjonatów odbyło się w listopadzie w rokitnickiej filii Biblioteki, a chcąc je podsumować najlepiej oddajmy głos głównej inicjatorce Magdalenie Gościnniak:

Dziś rzadko zasiadamy do wspólnego stołu z osobami, których nie znamy. Coraz rzadziej spotykamy się przy stole z naszymi rodzinami. Czy na pewno te zdania są prawdziwe?
Wspólny stół, który zainaugurowaliśmy w Rokitnicy w ramach projektu Spójnik, jest przewrotnym projektem – pokazał nam jak łatwo możemy odwrócić stan rzeczy uznawany za status quo i znak czasów. Potrafimy i potrzebujemy zatrzymać się. Zadumać. Porozmawiać. I jak to na Górnym Śląsku – napić się kafyju albo tyju, zjeść kołocza, apuzina albo jabłko. Zastanowić się, w jakim języku rozmawiali ze sobą mieszkańcy, którzy byli tu przed nami… i o tym porozmawiać. Opowiedzieć sobie kilkanaście historii.

To niezwykłe, że do Wspólnego stołu zasiedli nie tylko ci, którzy przynieśli przedmioty, ale i Ci, którzy przyszli do biblioteki ze swoją uważnością, ciekawością, troską, wrażliwością. Tego wieczora znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, czy historia Rokitnicy – ta czytana z perspektywy domu – jest historią, którą chcemy pielęgnować. A dzięki Spójnikowi wiemy już, co robić, by rozwijać naszą lokalną tożsamość. Do Wspólnego Stołu zaprosimy Was jeszcze nieraz. Rokitnickie archiwum codzienności będziemy rozbudowywać. Mamy sobie naprawdę wiele do opowiedzenia.

Wydarzenie wspierane przez program Spójnik, realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Projekt realizują wspólnie: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, Stowarzyszenie Kartel Kulturalny, Rokita Czyta oraz Rada Dzielnicy Rokitnica – Stowarzyszenie Rokita