Zapraszamy do wspólnego stołu

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu wraz z inicjatorem, grupą Rokita Czyta, opracowała projekt pod nazwą „Wspólny stół – nasze życie na Rokicie”, który ma za zadanie uwiecznić pamiątki i wspomnienia z życia mieszkańców Rokitnicy. Chcielibyśmy bardzo poznać te Wasze wspomnienia, zobaczyć to co zachowaliście. Stąd właśnie narodził się ten projekt, na którego finansowanie udało się pozyskać środki w ramach programu „Spójnik”.

Czekamy na Was 8 listopada o godzinie 17.00 w siedzibie naszej rokitnickiej filii biblioteki przy ulicy Krakowskiej 52 i tam mamy nadzieję poznacie i zaprzyjaźnicie się z tym projektem i będziecie chętnie współpracować przy jego tworzeniu.

Już raz podobna akcja się udała, kiedy przyłączyliście się do nas w czasie opracowywania książki „Nasza Rokitnica”. Obecny projekt jest szansą szerszego spotkania i stworzenia kolejnej warstwy opowieści o dzielnicy — trochę symbolicznych, trochę realistycznych, trochę reportażowych. Tu wiele zależeć będzie od mieszkańców. Przyniesione przedmioty zostaną sfotografowane, a opowieści i te z nimi związane i inne spisane zostaną zapisane cyfrowo, zredagowane i zamieszczone w Internecie, tak by mogło je poznać jak najszersze grono odbiorców.

Liczymy na obecnych i byłych mieszkańców Rokitnicy; przyjdźcie, przynieście pamiątkowe przedmioty i podzielcie się wspomnieniami. Czekamy na Was. Serdecznie zapraszamy.