Pożegnanie profesora Śmiei

9 wrześnie 2023 r. o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym przy kościele Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach zostanie odprawione nabożeństwo żałobne.

Florian Śmieja – profesor, poeta i hispanista zmarł w 2019 r., ale nawet w swoich wierszach powtarzał, że chce być pochowany na cmentarzu w rodzinnych Kończycach. Po latach od jego śmierci, prochy poety spoczną w Zabrzu.

Tak pisał w jednym z wierszy:

„Ostatnia wola”
Mnie już nie będzie na twoim pogrzebie
ale ja także odejdę samotnie
bo ty będziesz wędrować gdzieś daleko
z przygodnymi towarzyszami drogi.
Zostaw więc dyspozycje, by choć prochy
moje wrócił do rodzinnych Kończyc
i odpoczęły przy mogile matki.

Profesor Śmieja urodził się i wychował w Kończycach. Podczas okupacji został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1944 roku zbiegł do Anglii. Po wojnie studiował anglistykę i iberystykę na Uniwersytecie Londyńskim, uzyskując stopień naukowy doktora, następnie wykładał iberystykę na University of Nottingham. Należał do grupy poetów polskich skupionych wokół pism „Merkuriusz Polski” i „Kontynenty”, którego był redaktorem naczelnym. W roku 1969 wyjechał do Kanady, gdzie wykładał w University of Western Ontario. W latach 90. prowadził zajęcia na iberystyce Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Debiutował w 1953 roku zbiorem wierszy „Czuwanie u drzwi”. Swoje wiersze, szkice literackie i wspomnienia publikował m.in. w „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Poezji” oraz „Więzi”. Jest autorem licznych szkiców, tłumaczeń (m.in. J.R. Jimeneza), opracował „Poezje arabsko-andaluzyjskie”. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. W grudniu 2009 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał także odznaczenie króla Hiszpanii. Również rodzinne miasto doceniło zasługi profesora Floriana Śmiei, przyznając mu Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

Zmarł 4 września 2019 roku w Mississauga w Kanadzie.