Pożegnanie profesora Śmiei

12 września w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się akademickie pożegnanie zabrzanina, poety, tłumacza, iberysty, wieloletniego współpracownika.

Uroczystość pożegnania profesora Floriana Śmiei została podzielona na dwie części. W trakcie pierwszej jego wychowankowie, przyjaciele i współpracownicy: prof. dr hab. Beata Baczyńska, dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. dr hab. Piotr Sawicki, prof. dr hab. Jan Miodek dzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z osobą profesora Floriana Śmiei. Opowiadali, za co tak bardzo go cenili, przypominali jego dokonania. Odczytano również jego wiersze. W drugiej odbyło się nadanie imienia poety jednej z sal akademickich. W uroczystości wzięła również udział najbliższa rodzina profesora. Było nam niezmiernie miło, że zaproszenie otrzymało także Zabrze, które reprezentowała delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta i Miejskiej Biblioteki Publicznej na czele z Dyrektorem Biura Prezydent Miasta Janem Pawluchem. Dziękujemy za zaproszenie dające możliwość podzielenia się naszymi zabrzańskimi wspomnieniami o profesorze.