Odszedł ksiądz Pyrchała

22 sierpnia zmarł ksiądz infułat Paweł Pyrchała, wieloletni proboszcz parafii św. Józefa w Zabrzu, niezwykle zasłużony dla Kościoła, zwłaszcza diecezji opolskiej i gliwickiej, a także dla lokalnej społeczności.

Był kapelanem osadzonych w ośrodku internowania w Zabrzu-Zaborzu w okresie stanu wojennego. Był autorem wielu książek poświęconych m. in. biografiom kapłanów i zabrzańskim parafiom św. Józefa i pw. Ducha Św. Ostatnia jego książka nosi tytuł: „Wspomnienia i fakty”. Był wielkim przyjacielem Biblioteki.