Nowe książki dla Biblioteki

Śpieszymy z bardzo dobrą wiadomością. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w naszych Filiach pojawią się kolejne nowości książkowe.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięki dotacji mamy możliwość zakupienia nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych.

W programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzięliśmy udział kolejny rok z rzędu. Otrzymaliśmy z niego kwotę w wysokości 53 847,00 zł.

Z programu płyną korzyści dla wszystkich naszych czytelników, bowiem dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pozwala na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków dla najmłodszych, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nowych zbiorach coś interesującego dla siebie. Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i ciekawej lektury!